Dezvăluirea informațiilor

Avem dreptul de a dezvălui și/sau împărtăși informațiile cu caracter personal cu alți profesioniști din domeniul sănătății care vă oferă tratament și/sau alte servicii conexe, cu supervizori sau colegi. Acești profesioniști vor avea o politică de confidențialitate asemănătoare. Doar cu acordul dumneavoastră pot fi dezvăluite informațiile cu caracter personal familiei dumneavoastră, prietenilor și/sau altor persoane pe care alegeți să îi implicați în tratamentul psihologic.

Urgențe

Anumite informații cu caracter personal pot fi dezvăluite și aici se dispune de drept, în scopul notificării în cazul unei urgențe privind îngrijirea dumneavoastră. Dacă va fi posibil, veți fi consultat cu privire la această utilizare sau dezvăluire a informațiilor cu caracter personal. În condiții de urgență sau dacă dumneavoastră nu aveți această capacitate, se va apela la decizia profesională a psihologului pentru a dezvălui doar acea informație relevantă pentru îngrijirea dumneavoastră.

La solicitarea organelor juridice

Este legitim dreptul de a folosi sau dezvălui informațiile cu caracter personal când acest lucru este cerut de lege în mod expres (hotărâri judecătorești sau administrative, somații sau alte proceduri legale).

Abuz sau neglijare

Informațiile cu caracter personal pot fi folosite pentru a le transmite autorităților responsabile, în cazul în care psihologul consideră ca sunteți o posibilă victimă a abuzului sau generatorul acestuia, neglijării sau violenței domestice sau o posibilă victimă/generator a/al altor infracțiuni. Aceste informații vor fi dezvăluite doar în masura în care ele asigură prevenirea unei amenințări serioase la sănătatea ori siguranța dumneavoastră sau/și a altora.

Servicii de marketing în domeniul sănătății

Nu vor fi folosite informațiile cu caracter personal în scopuri comerciale, cu excepția cazului în care oferiți în scris acordul dumneavoastră.

Amintirea și stabilirea programărilor

Se pot folosi sau dezvălui informații cu caracter personal pentru a vă aminti, prin intermediul mesajelor telefonice vocale sau scrise, a cărților poștale sau scrisorilor, că aveți stabilită o programare.

Drepturile dumneavoastră la confidențialitate

Acces: Pe baza unei solicitări scrise și argumentate aveți dreptul de a inspecta și de a face copii informațiilor cu caracter personal (sau ale unei persoane al cărei tutore legal sunteți). Copiile, dacă sunt necesare, se vor elibera contra cost. Dacă preferați un rezumat sau o explicație a informației legate de sănătatea dumneavoastră, vă putem oferi acest serviciu în schimbul unei taxe.

Amendament: Aveți dreptul de a modifica informațiile cu caracter personal numai în cazul în care considerați că sunt incorecte sau incomplete. În anumite circumstanțe cererea dumneavoastră poate fi respinsă.

Dezvăluiri în situații excepționale: Aveți dreptul de a primi o listă a dezvăluirilor în situații excepționale pe care le-am făcut cu privire la informațiile cu caracter personal. (Sunt permise de practica deontologică dezvăluirile de rutină către un profesionist terț pentru consultări și/sau supervizare, caz în care nu este necesară evidența acestora, astfel că ele nu sunt disponibile).

Restricții: Aveți dreptul de a solicita impunerea de restricții adiționale în folosirea sau dezvăluirea informațiilor cu caracter personal. Această solicitare trebuie argumentată în scris și nu va fi obligatoriu să fie aprobată, în situația în care interferează cu normele legale în vigoare.

Întreruperea serviciului din motive de confidențialitate: Relația psihoterapeutică dintre specialist și beneficiarii serviciilor psihologice este adesea extrem de sensibilă, ceea ce necesită realizarea unei alianțe complexe pentru ca obiectivele intervenției să poata fi atinse. Astfel este obligatorie respectarea principiului confidențialității. Atunci când din motive ce nu pot fi evitate va fi nevoie să nu se poată păstra confidențialitatea se va înceta a se mai oferi serviciul psihologic clientului în cauză, recomandând un alt coleg pentru continuarea tratamentului.

 

Contact

  • Telefon: 004 0740 034 310
  • Telefon: 004 0736 434 581

Conectează-te

Sunt prezentă în rețelele sociale!
Urmărește și intră în contact!
Liliana Hadji